Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Potilaan oikeudet

Tietosuoja

Tietosuoja

Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvillä toimenpiteillä pyritään huolehtimaan siitä, että tietojen asianmukainen käsittely toteutuu ja täten turvataan asiakkaiden ja potilaiden yksityisyyden suoja sekä henkilöstön oikeusturva.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tietosuojavastaava on Juha Tuikkanen, puhelin 044 4131 263, sähköposti juha.tuikkanen@sisasavontk.fi.

Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyivät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista. Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kuntayhtymän palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Voit pyytää rekisteritietojen tarkastusta, tietojen oikaisua, täydentämistä ja/tai käytön rajoittamista. Voit pyytää myös selvitystä omien rekisteritietojen käsittelystä. Tulosta ja täytä alla olleva lomake ja lähetä pyyntösi: Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, ylilääkäri, PL 5, 77601 Suonenjoki.

Potilasrekisterin käsittelyn tarkastuspyyntö

Potilasrekisterin tarkastuspyyntö

Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Tietosuojaseloste