Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Potilaan oikeudet

POTILAS-
ASIAMIES

Tunne oikeutesi

Po­ti­la­sa­sia­mies­toi­min­ta on la­ki­sää­tei­nen ja jo­kai­sel­la ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­si­köl­lä tu­lee ol­la po­ti­la­sa­sia­mies. Potilasasiamiehen tehtävät on määrätty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä suositellaan keskustelua ensisijaisesti hoitoyksikön, henkilökunnan tai heidän esimiehensä kanssa.

Potilasasiamies:

  • neuvoo asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa,
  • avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa,
  • tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista,
  • toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,
  • seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kuntayhtymälle.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Henkilökohtainen tapaaminen asiamiehen kanssa järjestetään tarvittaessa.

Jos olet tyytymätön saamaasi (tai omaisesi saamaan) hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, voit tehdä kirjallisen muistutuksen kuntayhtymän ylilääkärille.

Yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite

Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

Potilasasiamies
Arja Kivari
044 7183 304
ma-to 9.00-11.30
etunimi.sukunimi@kuopio.fi