Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Palvelut

Puhe-
terapia

Apua puheen häiriöihin

Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtävänä on poistaa, lieventää tai ehkäistä kielen ja puheen häiriöitä.

Puheterapiaan tulon syynä voi lapsilla olla viivästynyt tai poikkeava puheenkehitys, erityinen kielellinen vaikeus, äännevirheet, kuulo-, liikunta- tai kehitysvamman aiheuttama puheen ja kielenkehityksen häiriö, äännevirheisyys, änkytys, äänihäiriö tai lukivaikeus. Aikuinen voi tarvita puheterapiaa mm. afasian, dysartrian, äänihäiriön, änkytyksen tai äännevirheisyyden vuoksi.

Terveyskeskuksessamme ei ole tällä hetkellä puheterapeuttia, käytössämme on kuitenkin etäpuheterapiaa ja sen piiriin puheentuonton ongelmista kärsivät lapset ohjautuvat neuvolan ja kouluterveydenhuollon kautta. Puheterapiapalvelumme ovat pääasiassa alle kouluikäisille lapsille, mutta mahdollisuuksien mukaan hoidamme myös koululaisia tai aikuisia. Puheterapeutti tekee yhteistyötä paitsi vanhempien ja omaisten kanssa myös päivähoidon, neuvoloiden, koulutoimen sekä terveyskeskuksen ja keskussairaalan henkilökunnan kanssa.

Toimintaohjeita

Useimmat lapset tulevat puheterapiaan neuvolan lähetteellä, erityistä huomiota kiinnitetään kolme- ja viisivuotistarkastuksissa puheen ja kielen kehitykseen.

Jos tilanne ei ole kiireellinen, voi puheterapia-aikaa joutua odottamaan jonkin aikaa.

 

LUE LISÄÄ

Terveyskylän Kuntoutumistalosta löydät tietoa puheterapiasta sekä saat tukea eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

LUE LISÄÄ

Terveyskirjastosta saat luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista.

LUE LISÄÄ

Yhteystiedot

Suonenjoen terveysasema/neuvola/kouluterveydenhuolto
Sairaalapolku 6
77600 Suonenjoki