Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Palvelut

Fysio-
terapia

Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Tarjoamme kaikenikäisille kuntalaisille fysioterapiapalveluja, joissa keskeisiä fysioterapiamenetelmiämme ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja apuvälinepalvelut.

Fysioterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena.  Tavoitteena on edistää kuntalaisten itsehoitovalmiuksia ja toimintakykyä hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapiaa toteutetaan kuntayhtymän toimipisteissä sekä tarvittaessa koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä.

Onko sinulla tuki- ja liikuntaelinkipuja? Kaipaatko apua niska-, selkä tai olkapääkipuihin? Koetko oman tai läheisesi liikkumisen vaikeutuneen? Voit varata ajan fysioterapeutin vastaanotolle ohjaus- ja neuvontakäynnille ilman lähetettä tai lääkärin, hoitajan lähetteellä.

Akuutiissa, äkillisesti ilman vammaa alkaneessa tuki- ja liikuntaelinoireissa ja kiputiloissa voit varata fysioterapeutin suoravastaanottoajan hoidon tarpeen arvion kautta (yhteys ensin vastaanoton hoitajaan) lääkärissä käynnin sijaan.

Fysioterapian käyntimaksu yli 18-vuotiailta on 11,60 €. Sotaveteraaneilta ei peritä maksua.

Fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu yli 18-vuotialle, joilla on akuutti alle 6 viikkoa kestänyt tuki- ja liikuntaelinvaiva. Asiakkaat ottavat yhteyttä  vastaanoton hoitajaan, joka puhelimessa tekee hoidon tarpeen arvion ja tämän perusteella ohjaa asiakkaan joko lääkärin vastaanotolle tai fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Fysioterapeutti konsultoi tarvittaessa lääkäriä esim. kipulääkeasiasta.

Fysioterapeutilla on oikeus kirjoittaa asiakkaalle sairauslomaa 1-5 pv.

Yksilöllinen ohjaus- ja neuvontakäynti on fysioterapeutin vastaanotto, jossa asiakas saa fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella ohjeita toimintakykynsä ylläpitämiseen tavoitteena asiakkaan itsehoitovalmiuksien tukeminen ja motivoituminen oman kunnon hoitamiseen.

Yksilölliselle ohjauskäynnille asiakas voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä, käyntikertoja 1-3.

Myös lääkärit voivat ohjata asiakkaita ohjaus- ja neuvontakäynnille.

Yksilöfysioterapiaa voi saada henkilö, jonka toimintakyky on vian, vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt pitkäaikaisesti tai pysyvästi. Yksilöfysioterapia toteutetaan lääkärin lähetteellä kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Leikkauksen jälkeen yksilöfysioterapia  1-5 kertaa.

Lapset ohjautuvat fysioterapiaan terveydenhoitajan, lääkärin, erikoissairaanhoidon tai muun yhteistyötahon kautta.

Kaatumisia ja kaatumistapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Tärkeää kaatumisten ehkäisyssä on varhainen tunnistaminen.

Ikääntyvien kaatumisriskiä arvioidaan hoitajan vastaanotolla ja vuodeosastolla. Arvion perusteella asiakas ohjautuu fysioterapian kotikuntoutusasiakkaaksi. Kotikuntoutusta toteutetaan yhteistyössä omaisten, kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ryhmätoimintaa tarjotaan eri-ikäisille mm. tuki- ja liikuntaelinoireisille, tasapainonhallinnan vaikeutta kokeville ja neurologisille potilaille, joiden toimintakyky on selkeästi heikentynyt.

Ryhmiin asiakkaat ohjautuvat lääkärin lähetteellä tai fysioterapeutin kautta.

Ryhmätoimintamaksu on 30 € / vuosi

Fysioterapia toteutetaan osastolla lääkärin lähetteellä yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa.

Fysioterapiahenkilöstö arvioi potilaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä osastolla sekä tarvittaessa potilaan kotona.

Hyödyllisiä linkkejä omahoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Liikuntapiirakka

Nivelrikko-opas

Selkä kuntoon -opas

Selkäkanava

Kaatumisseula

Pysytään pystyssä -opas

Kivunhallintatalo

Kuntoutumistalo

Niveltalo

 

 

 

LUE LISÄÄ

Apuvälinepalvelujamme ovat tarvemäärittely, lainaus ja huoltotoimenpiteet.

LUE LISÄÄ

Verkkopalvelu auttaa sinua tunnistamaan ja hoitamaan erilaisia oireita.

ALOITA ASIOINTI

Yhteystiedot

Rautalampi

ma-ti ja to-pe klo 12-13

040 843 2106

Suonenjoki

ma-ti ja to-pe klo 12-13

044 4131 228

Sähköinen asiointi

24h KLINIKPRO

 

Fysioterapeutit Rautalampi
Ulla Saramäki

Fysioterapeutit Suonenjoki
Johanna Halonen
Satu Sihvonen
Matti Niemi

Kuntohoitaja
Harri Toivanen

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@sisasavontk.fi