Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Hallinto ja

päätöksen-
teko

Hallinto ja päätöksenteko

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä ylin päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta kokoontuu keskimäärin seitsemän kertaa vuodessa.

Operatiivista toimintaa tukee johtoryhmä.

Päätöksenteko ja vastuunjako on esitetty perussopimuksessa ja  Hallintosääntössä

Jäsen (varajäsen)

Annikki Kaipainen, pj.
(Päivi Heikkinen)

Jouko Hänninen, 1. varapj
(Hannu Matilainen)

Jarmo Hänninen, 2, varapj
(Sinikka Korhonen)

Marjo Heikkinen
(Minna Rossi)

Sanna Karhunen
(Tanja Rissanen)

Jäsen (varajäsen)

Esko Airaksinen, pj.
(Mikko Suihkonen)

Tiina Puranen, varapj.
(Anu Hotti)

Olli Ikonen
(Tapani Mannila)

Saima Kettunen
(Seija Savukoski)

Juho Pahajoki
(Hannu Keinänen)

Jäsen (varajäsen)

Osmo Kääriäinen, pj.
(Pekka Annala)

Veijo Koljonen, varapj.
(Kaija Satuli)

Airi Heimonen
(Jouko Korhonen)

Timo Satuli
(Sinikka Korhonen)

Roosa Turunen
(Anja Lehtonen)

Kuntalaki (410/2015) 84 § edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tiivistettynä laki vaatii Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän luottamushenkilöitä ja kuntayhtymän ylilääkäriä ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi.

Ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sidonnaisuusrekisteri