Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Ajan-
kohtaista

03.10.2022

Vanhustenviikko 2. – 9.10.2022

 

Oletko kaatunut tai onko läheisesi, tuttu tai naapuri kaatunut? Mitä kaatumisesta seurasi?

Moniin kaatumisen riskitekijöihin voidaan vaikuttaa.

Nyt jokainen voi arvioida omaa ja läheisten liikkumista sekä kodin ja ympäristön turvallisuutta alla olevien linkkien avulla!

https://ukkinstituutti.fi/aineistot/tarkistuslista/
https://ukkinstituutti.fi/aineistot/kaatumisvaaran-itsearviointilomake-versio-1/
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/kaatumisten-ehk%C3%A4isy

Tarvittaessa ole yhteydessä terveydenhuoltoon.

Uutisarkisto