Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Ajan-
kohtaista

18.05.2021

OHJEITA TYÖNANTAJILLE KAUSITYÖVOIMAN TURVALLISESTA MAAHANTULOSTA

Maa- ja metsätalousministeriö on helmikuussa 2021 antanut ja myöhemmin päivittänyt ohjeet alkutuotannon kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta. https://mmm.fi/-/ohjeet-alkutuotannon-kausityovoiman-terveysturvallisesta-maahantulosta-ovat-valmistuneet

Kausityöntekijöiltä vaaditaan 14 vuorokautta kestävä karanteeni Suomeen tultuaan tai vaihtoehtoisesti kaksi negatiivista koronanäytetulosta. Ensimmäinen näyte otetaan heti rajalla ja toinen aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Pienet ryhmät, enintään 20 henkilöä, testataan Suonenjoella terveyskeskuksen ulkopuolella olevassa kontissa, jonne tullaan ajanvarauksella tarkasti annettuna aikana. Ajanvaraus tehdään koronapuhelimesta p. 044 4131257. Suurempien ryhmien testauksesta sovitaan erikseen. On tärkeää, että huolehditaan työntekijöiden turvallisesta matkustamisesta testiin.

 

Ohjeet työnantajalle kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta osoitteesta:

 

https://mmm.fi/documents/1410837/56729917/COVID-19%3B+Ohje+ty%C3%B6nantajalle+alkutuotannon+kausity%C3%B6ntekij%C3%A4n+terveysturvallisesta+maahantulosta%2C+karanteenista+ja+terveysturvallisuussuunnitelman+laatimisesta.pdf/34db962d-335e-d919-1cb4-103215927c5f/COVID-19%3B+Ohje+ty%C3%B6nantajalle+alkutuotannon+kausity%C3%B6ntekij%C3%A4n+terveysturvallisesta+maahantulosta%2C+karanteenista+ja+terveysturvallisuussuunnitelman+laatimisesta.pdf?t=1615296299688

 

Terveysturvallisuussuunnitelmassa mainitut listat ulkomaisista työntekijöistä toimitetaan

tartuntatautihoitaja Irja Vehniäiselle salaisena sähköpostina osoitteeseen irja.vehniainen@sisasavontk.fi.sec mahdollisimman pian, kun kausityöntekijöiden tulo on tiedossa. Listoissa on tärkeää ilmoittaa kunkin työntekijän Suomeen tulopäivä. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä virka-aikana tartuntatautihoitajalta, p. 0400342510.

 

Koronatestiä varten työntekijälistoista tulee ilmetä seuraavat tiedot:

– nimi ja henkilötunnus ja sukupuoli

– osoite kotimaassa

– yhdyshenkilö Suomessa ja hänen osoite ja puhelinnumero

– kotimaa

– äidinkieli.

Nämä tiedot tarvitaan etukäteen potilastietojärjestelmään luotavia perustietoja varten.

 

 

 

Sisä-Savon th ky

Sairaalapolku 6
77600 Suonenjoki

www.sisasavontk.fi

Uutisarkisto