Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Ajan-
kohtaista

12.05.2021

Hoitotakuun toteutuminen toukokuu 2021

Hoitotakuun toteutuminen Sisä-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä (Suonenjoen ja Rautalammin terveysasemilla) toukokuun 2021 tilanteen mukaan

 

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitotakuu lyhyesti

  • Kuntalaisen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.
  • Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
  • Hammashuollossa suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu
  • Erikoissairaanhoidossa (esim. aikuispsykiatria) kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa.

Hoitotakuun toteutuminen lääkärinvastaanotolla

 

Välitön yhteydensaanti

Terveyskeskuksella on arkisin virka-aikana Suonenjoen ja Rautalammin terveysasemilla yhteensä 10 suoraa numeroa, joitten avulla välitön yhteydensaanti lääkärinvastaanotolle toteutuu lain edellyttämällä tasolla. Lisäksi käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, jossa omahoitaja vastaa kuntalaisen jättämään viestiin saman päivän aikana. Omahoitajien aamupäivien puhelintunneilla yhteydensaanti ei välttämättä onnistu välittömästi soittojen ruuhkautumisen takia, mutta tällöinkin kiireellisissä tapauksissa yhteydensaanti onnistuu jokaisella terveysasemalla ensiavun päivystysnumeroon tai yhteiseen keskukseen, joka voi välittää soittopyynnön. Lisäksi käytössä on Klinik Access-sähköinen yhteydenottojärjestelmä, joka toimii 24/7. Omahoitajat vastaavat viesteihin arkipäivisin.

Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu pääsääntöisesti ensikontaktissa puhelimessa omahoitajan toimesta. Hoidon tarpeen arviointi ja kiireettömään hoitoon pääsy täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Kun potilas tarvitsee lääkärin tutkimusta tai hoitoa, puolikiireellisissä asioissa hoitoon pääsy tapahtuu keskimäärin viikon sisällä. Kiireettömän asian hoitaminen esimerkiksi todistusasioissa tapahtuu 3 viikon sisällä. Koronapandemiasta huolimatta palveluun pääsy on hyvällä tasolla tällä hetkellä. Pandemia vaatii paljon työvoimaa koskien testausta, neuvontaa ja rokotuksia. Ulkomaisen kausityövoiman testaukset vaativat huomattavan resurssin kevään ja kesän aikana. 

Hoitotakuun toteutuminen hammashuollossa 

Kiireettömään hammashoitoon hammaslääkäreille jonotusaika on Suonenjoella noin 4,5 kuukautta ja Rautalammilla noin 3 kuukautta. Potilaita ohjataan molempiin pisteisiin tarpeen mukaan.

Kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä yhteydenotosta, viimeistään 1-3 päivän kuluessa. Käytössä on lisäksi takaisinsoittojärjestelmä sekä Klinik Access-sähköinen yhteydenottojärjestelmä.

Hoitotakuun toteutuminen psykiatrisessa hoidossa 

Kaikki lähetteet ja yhteydenotot käsitellään viikon sisällä saapumisesta eli kiireettömän hoidon tarpeen arviointi toteutuu hyvin. Jonotusajat psykiatriseen avohoitoon ovat alle kolme kuukautta. Keskimääräinen hoitoon pääsyaika on ollut 9 vuorokautta. Kiireellinen hoito ja tutkimus toteutuu tarpeenmukaisesti välittömästi tai 1-3 päivän kuluessa.

Uutisarkisto