Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Ajan-
kohtaista

13.01.2019

Hoitotakuun toteutuminen Sisä-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon  ammattihenkilö.

Hoitotakuu lyhyesti

Kuntalaisen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.
Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Hammashuollossa suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu
Erikoissairaanhoidossa (esim. aikuispsykiatria) kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa.

Uutisarkisto